+90 212 875 81 82
Cihangir Mahallesi Guvercin Caddesi No:1 34310 Istanbul Turkey
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Policies

ERTE QUALITY POLICY

As ERTE Cosmetics, we are committed;

To meet our customers expectations without any concessions on customer satisfaction.

To make productions with good production techniques, complying to national and international regulations.

To constantly enhance the production quality and conditions by keeping up with technological advancements.

To extend the customer-oriented mindset among all of our employees with the help of proper trainings.

To keep a mutual benefit relationship with both our partners and suppliers while enhancing product quality.

To provide all the resources required to maintain consistency in product quality such as environment, occupational health safety and ethics in accordance with legal necessities.

Kalite Politikası

 • Erte Kozmetik olarak, sunduğumuz tam entegre uygunluk hizmeti ile müşterilerimizin, ürün geliştirme, üretim süreci gibi tüm ürün gerçekleştirme süreçlerinde beklediği ürün kalitesini ve ürün güvenliğini, yasalara ve gerekli mevzuatlara uygunluk kriterlerini karşılayarak sağlarız.
 • Ürün gerçekleştirme sürecinin her aşamasına ayrı ayrı özen göstererek, hammadde tedariğinden ambalajlamaya kadar, yalnızca verimliliği optimize etmekle kalmayıp aynı zamanda uzman ekibi ile her yeni ürünü ilgili standart ve mevzuatlara uygun olarak test ederek değerlendiririz.
 • Ürün güvenliğini ve müşteri beklentilerini karşılamak adına kurulmuş laboratuvarlarımız ile hem Ar-Ge çalışmaları yapar, hem de bitmiş ürünlerin emniyet ve güvenilirliklerinin denenmesi için standart testler ile kalitemizi güvence altına alırız.
 • Kalite Yönetim Sistemi Kalite Hedefleri’ni, müşteri şartlarına, İyi Üretim Uygulamaları ve Hijyen Standartlarına, Uygun Çevre ve iş güvenliği şartlarını gözeterek, belirler, duyurur ve gelişime açık alanlarını tespit ederiz. Ürün Güvenliğini herzaman birinci sırada tutarak verimliliğin artırılması için düzenli olarak gözden geçirir, raporlar ve sürekli iyileştiririz.
 • Sektörümüzde lider olabilmek adına hijyen ve sanitasyonu esas alarak kaliteli, sağlıklı ve hijyenik ürünler üretiriz.
 • Yasalarda belirtilen şartlara uyar, bu amaçla faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda, ilgili yasal gereklilikleri yakından izleyip bu bilgileri sistematik biçimde güncel tutarız.
 • Kritik noktalarda, ürün, hijyen, iş güvenliği ve çevreye etki kontrollerini yaparak ve uygunluğunuz denetleriz.

ERTE Kozmetik olarak,

 • Müsteri beklentilerini, müşteri memnuniyetini sağlayarak karsilamayı,
 • Ulusal ve uluslararasi mevzuata uygun üretilen ürünlerimizi iyi uretim tekniklerine gore üretecegimizi,
 • Teknolojik gelismeleri takip ederek ürün kalitesini ve üretim koşullarini surekli iyilestireceğimizi,
 • Müsteri odaklilik bilincini eğitimlerle tüm çalisanlarimiza yaygınlaştırmayı,
 • Ürün kalitesini artırırken tedarikçilerimizle ve paydaşlarımızla karsilikli yarara dayali ilişkiler içerisinde olacağımızı,
 • Ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması için tüm kaynakları, çevre, iş sağlığı güvenliği ve etik kuralları gözeterek, yasal gerekliliklere uygun olarak sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Çevre Politikası

Kozmetik üretimi yapan ERTE Kozmetik olarak tüm faaliyetlerimizde, çevrenin korunması açısından riskleri göz önünde bulundurarak, kabul edilebilir seviyeye indirmek ve bu kapsamda iç ve dış bağlamların gerekliliklerini yerine getirmek için gayret gösteririz. Çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirerek, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunarak, doğal kaynakların korunmasını teşvik ederiz.

ERTE Kozmetik olarak,

● Doğal Kaynakların korunması ve çevre kirliliğin azaltılması için, enerji tüketiminin azaltılması ve enerji verimliliğinin sağlanmasını, ilgili yasal düzenlemelere uymayı, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini ve çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,

● Atık oranlarını ve atıkların negatif çevresel etkilerini azaltmayı,

● Üretim kaynaklarındaki kirlilik proseslerini azaltmak için çalışmayı,

● Çevreye olan sorumluluğumunuz bilincinde olarak belirtilen taahhütlerin yerine getirileceğini, çevre yönetim sistemine üst yönetimin liderlik edeceğini ve tüm bu süreçlerin güvence altına alınacağını taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

● Erte Kozmetik olarak tüm çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak temel ilkelerimizdendir.

● İş kazası, meslek hastalıkları ve tüm iş güvenliği açıklarını önlemek için, İş güvenliği risklerini belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak ve önleyecek tedbirler alırız.

● Sürdürülebilir İSG yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz.

● Tesislerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak için farkındalık eğitimleri verir, ISG kurallarını belirler ve risklerimizden etkilenebilecek tüm kişilerin kurallara uymasını zorunlu kılarız.

● Tüm çalışanlarımız ve İş sağlığı ve güvenliği risklerimizden etkilenmesi olası tüm paydaşlarımıza sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlar örnek teşkil ederiz.

● Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]
İlgili Kişi Başvuru Formu
#image_title
KVKK Politikası
#image_title